• Ocak 01, 2020 İpek Silver

    Doğal taşlar milyonlarca yıl boyunca oluşum süreci geçirerek, bulundukları kaynakların içerisinde manyetik enerji toplarlar. Söz konusu bu enerji her taş tarafından farklı ölçek ve frekanslarda yansıtılır; dolayısıyla her bir taşın kendine has faydaları ortaya çıkar. Bu taşlar arasında aksesuar yaratımında yadsınamaz bir yeri bulunan kaplangözü taşını bu bağlamda birkaç başlık altında inceleyebiliriz.

    KAPLANGÖZÜ