• Eylül 04, 2020 İpek Silver

    Hayat Ağacı, diğer bir deyişle yaşam ağacı motifi, birçok kültürde karşımıza çıkmakla beraber, hemen her kültürde farklı adlarla anılmaktadır.

    Hayat ağacı; Türkçe’de, kozmik ağaç, yaşam ağacı, dünya ağacı, cennet ağacı, kutsal ağaç, bilgi ağacı, direk, kazık ve sütun olarak adlandırılmaktadır.

    SEMBOLİK ANLAMI

    İnsanoğlunun yaşamında oldukça önemli bir yere sahip olan yaşam ağacı, duygu ve düşüncelerin anlatımında bir ifade aracı olarak birçok sembolik anlamlar içermektedir.

    HAYAT AĞACI